ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TÂY TẠNG (ĐVT:con)-duoc-ban-tai-Global Vien
1/1